چهل ستون

نام جاذبهکاخ چهلستون
نوععمارت، میراث جهانی، هنری
دورهصفویان
استاناصفهان
شهراصفهان
محلداخل شهر

اگر معمار و طراح کوشکی کوچک در باغی بزرگ شیخ بهایی باشد، میتوان انتظار داشت که به ثبت جهانی یونسکو برسد و به یکی از باشکوه ترین باغ های سلطنتی اصفهان تبدیل شود. طراوت و خنکای استخری بزرگ که انعکاس بیست ستون تالار را برعهده دارد (و نام اثر از همین نقطه وام گرفته شده)، پوشش گیاهی رنگارنگ، آینه کاری های بی مثال، نقاشی های بزرگ دیواری و طلاکوبی هایی که به دستور شاه عباس دوم به کاخ اضافه شده اند، باعث شده است این عمارت زیبا از گذشته تا امروز میزبان مسافران بی شماری باشد. از دیگر نکات مسحور کننده این عمارت میتوان به استفاده از هنر معماری فوق العاده دوره صفویه اشاره کرد که در این کاخ چنان به کار گرفته شده که نمیتوان متوجه شد تزیینات بیرونی کجا تمام و تزیینات داخلی کجا آغاز میشوند.

کارفرما

و صاحب امتیاز

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

مالک مادی

تورهای واقعیت مجازی

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

میزبان

تورهای واقعیت مجازی

پرتال جامع گردشگری ایران

مالک معنوی

تورهای واقعیت مجازی

شرکت بینش بعد سوم